GIẢI PHÁP IoT QUẢN LÝ TƯỚI BÓN CHÍNH XÁC


4 YẾU TỐ cốt lõi trong việc quản lý tưới bón qua hệ thống nhỏ giọt


HIỆU QUẢ

10% - 30%

Năng suất vụ mùa

Đến 30%

Phân bón

10% - 50%

Nước tưới

10% - 50%

Năng lượngNguyên tắc quản lý TƯỚI BÓN CHÍNH XÁC

Mô hình tưới kết hợp bón phân chính xác của MimosaTEK

MimosaTEK cung cấp giải pháp hoàn chỉnh trong việc QUẢN LÝ TƯỚI KẾT HỢP PHA PHÂN BÓN THÔNG MINH

Giám sát và theo dõi các thông số

– Nhiệt độ không khí: 00C – 600C

– Độ ẩm không khí : 0 – 100%

– Cường độ ánh sáng : 0 – 83000 lux

– Lưu lượng mưa: 0 – 30 mm/30s

– Tốc độ gió: 0 – 117 km/h

– Hướng gió: 16 hướng

đo độ ẩm trong đất và truyền tín hiệu về theo chu kì liên tục 5 phút/lần

– Thang đo: 0 – 100%

– Tầm thu phát tín hiệu:

 + Tầm gần: 300m ( sử dụng pin/ năng lượng mặt trời)

 + Tầm xa: 800m ( sử dụng năng lượng mặt trời)

đo các thông số môi trường trong nhà kính ( nhiệt độ, độ ẩm không khí, cường độ chiếu sáng) và cập nhật lên phần mềm hệ thống

– Nhiệt độ không khí: 00C – 600C

– Độ ẩm không khí: 0 – 100%

– Cường độ ánh sáng: 0 – 83000 lux

– Tầm phát tín hiệu:

 + Tầm gần: 300m ( sử dụng pin/ năng lượng mặt trời)

 + Tầm xa: 800m ( sử dụng năng lượng mặt trời)

giám sát và hiển thị thông số EC/pH của nước tưới trong đường ống lên màn hình ứng dụng giúp người vận hành kiểm soát được nồng đồ liều lượng của phân bón khi tưới theo thời gian thực.

đo nồng độ EC dung dịch đầu ra nhắm đối chiếu lại với nồng độ tưới vào và lượng nước thoát ra từ bầu giá thể sau khi tưới. Hiển thị thông số trên màn hình ứng dụng giúp người vận hành điều chỉnh chính xác lượng phân bón sử dụng.

– Tầm đo: 0 – 20 dS/m

– Tầm phát tín hiệu:

 + Tầm gần: 300m ( sử dụng pin/ năng lượng mặt trời)

 + Tầm xa: 800m ( sử dụng năng lượng mặt trời)

Thiết bị có chức năng thu nhận tín hiệu từ các cảm biến độ ẩm, vi khí hậu, EC đầu ra, từ đó phát tín hiệu lên Internet và hiển thị các thông số trên phần mềm hệ thống

– Tầm phát tín hiệu:

 + Tầm gần: 300m ( sử dụng điện nguồn 220V)

 + Tầm xa: 800m ( sử dụng điện nguồn 220V)

– Số khu vực tưới: 12 khu tưới

– Số kênh hút: Từ 2 – 5 kênh hút riêng biệt, có cảm biến lưu lượng trên từng kênh.

– Chế độ pha phân đa dạng: Lưu lượng; Tỉ lệ phân/nước; Theo nồng độ pH/EC mong muốn.

– Chủ động cảnh báo, tự bảo vệ tránh vỡ đường ống hoặc hư hại máy bơm

– Cập nhật tình trạng hoạt động báo cáo lượng nước và phân bón sử dụng lên phần mềm sau mỗi lần tưới

Phần mềm quản lí tập trung( Cloud): Thu thập dữ liệu theo thời gian thực từ các cảm biến, dựa vào thuật toán của MimosaTEK (*) phát triển để tính toán, phân tích đưa ra khuyến nghị và cảnh báo nhằm giúp người sử dụng điều chỉnh nước tưới và phân bón sử dụng

– Giám sát, điều khiển mọi lúc mọi nơi

– Tạo chương trình pha phân, chương trình tưới

– Theo dõi hoạt động, sự số qua ứng dụng trên điện thoại

– Hiển thị các thông tin cảm biến và thống kê lưu lượng cùng giá trị pH/EC sau mỗi lần tưới

– Tạo nhật ký điện tử (QR Code) để minh bạch quá trình sản xuất nông sản.

Nội dung của Accordion

Lợi ích thực tế

1

Mô hình tính toán nước tưới với các cảm biến nhằm phân tích nhu cầu nước tưới hàng ngày của cây trồng kết hợp với công thức dưỡng chất cho từng giai đoạn cây trồng để lên chương trình tưới và kế hoạch pha phân bón suốt giai đoạn cây trồng nhằm tạo ra hướng sinh trưởng cho cây trồng đạt được năng suất vụ mùa tốt nhất

2

Thiết bị pha phân bón tự động nhằm đảm bảo chính xác lượng nước, nồng độ và môi trường phân bón (EC/pH) đưa vào từng gốc cây theo mong muốn

3

Thống kê, kiểm soát chặt chẽ và có khả năng phân tích nhu cầu về sử dụng tài nguyên cho vụ mùa theo thời gian thực.

4

Khuyến nghị các loại phân bón trên thị trường phù hợp nhất với nhu cầu dưỡng chất và cách pha ở từng bồn.

(*)Cảm biến đo EC đầu ra dùng để xác định lượng dưỡng chất cây trồng hấp thụ. Phương pháp tính toán tối ưu dưỡng chất sẽ căn cứ vào độ lệch giữa nồng độ dưỡng chất đầu vào và đầu ra

Copyright © Since 2015 MimosaTEK. All rights reserved.