mọi bài toán khó đều có lời giải, mọi vấn đề đều sẽ có giải pháp

Giải pháp phân tích dưỡng chất

Nước tưới và 16 nguyên tố dưỡng chất cây trồng hấp thu sẽ được phân tích để lên kế hoạch tươi và sử dụng phân bón tối ưu

Giải pháp quản lý tưới kết hợp pha phân bón thông minh

Điều khiển tưới và tự động pha phân bón theo chế độ dưỡng chất của từng loại cây trồng nhằm đảm bảo đúng và đủ lượng nước cũng như phân bón để mang lại năng suất cao nhất

Giải pháp quản lý tưới thông minh

Điều khiển tưới tự động qua điện thoại thông minh kết hợp thông tin phân tích từ cảm biến nhằm kiểm soát đúng và đủ lượng nước theo nhu cầu cây trồng

Giải pháp kiểm soát điều kiện vi khí hậu trong nhà kính

Đảm bảo nhiệt độ, độ ẩm và ánh sáng luôn trong ngưỡng thích hợp nhất cho từng loại cây trồng cụ thể

Copyright © Since 2015 MimosaTEK. All rights reserved.