Đất là nền để cây mọc nơi bộ rễ của cây sinh trưởng và phát triển

Hiểu biết về loại đất đang canh tác thì bón phân sẽ hợp lý, từ đó giúp cây trồng đạt năng suất cao hơn

Giải pháp phân tích dưỡng chất

Nhắc đến việc chăm sóc cây trồng trước khi nói về phân bón, cần phải nói về đất và nước. Đất là nền để cây mọc nơi bộ rễ của cây sinh trưởng và phát triển, giữ gìn, cung cấp chất dinh dưỡng cần thiết, nước và không khí cho cây. Đất là môi trường thuận lợi cho các sinh vật và vi sinh vật sinh sôi, nảy nở và tạo mùn cho đất. Hiểu biết về loại đất đang canh tác thì bón phân sẽ hợp lý, từ đó giúp cây trồng đạt năng suất cao hơn.

Đứng trước vấn đề người nông dân cần hiểu về loại đất của nông trại mình, MimosaTEK đã tìm hiểu, nghiên cứu và hợp tác với các công ty đầu ngành để đưa ra 

PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH DƯỠNG CHẤT
Bước 1
Bước 2
Bước 3
Bước 4
Bước 5
Lấy mẫu
- Đầu vụ: Lấy mẫu đất và mẫu nước nhằm phân tích nước tưới, sa cấu đất/cấu trúc giá thể cùng dưỡng chất sẵn có trong đất, nước.
- Giữa vụ: Lấy mẫu đất và mẫu lá
Tiền xử lý mẫu tại Việt Nam, được xử lý theo quy trình của Eurofins chuyển nhượng
Gửi mẫu sang Hà Lan
Nhận kết quả phân tích
Diễn giải và trả kết quả

Lợi ích thực tế:

  1. Xác định được các yếu tố: pH, EC và 16 nguyên tố đa, đa, vi lượng cung cấp cho cây trồng có trong đất.
  1. Từ pH đất nhằm xác định loại cây trồng phù hợp với loại đất canh tác. Định hướng việc cải tạo chất lượng đất theo mong muốn
  1. Phát hiện các yếu tố dinh dưỡng thiết yếu để đưa ra công thức phân với dưỡng chất thích hợp, tránh lãng phí và thiếu hụt để hướng đến một nền nông nghiệp phát triển bền vững & tiết kiệm tài nguyên.

Copyright © Since 2015 MimosaTEK. All rights reserved.