Ứng dụng IoT trong quản lý tưới tự động chính xác

IMG_8004

Ứng dụng công nghệ Internet vạn vật trong quản lý tưới tự động chính xác trên cây rau

Ứng dụng công nghệ Internet vạn vật trong quản lý tưới tự động chính xác trên cây rau giúp các nông hộ trồng ớt chuông và cà chua tiết kiệm 30% – 50%  lượng nước tưới, điện năng và tiết kiệm 80% công lao động tưới nhờ tự động hoá. Năng suất cây trồng tăng từ 20% đến 30%

  • Nhà tài trợ:
  • Địa điểm:
  • Số nông hộ tham qua:
  • Diện tích áp dụng:
  • Thời gian triển khai:
  • Trung Tâm Khuyến Nông tỉnh Lâm Đồng) - và Nông dân đối ứng
  • Lâm Đồng (Việt Nam)
  • 3 nông hộ
  • 1.7 ha
  • 2017

Hình ảnh dự án

Copyright © Since 2015 MimosaTEK. All rights reserved.