Tiết kiệm nước cho cây cà phê

DA-WB_01

Thí điểm tiết kiệm nước cho cây cà phê sử dụng cảm biến và công nghệ tưới thông minh

Giúp các nông hộ trồng cà phê tiết kiệm 30% lượng nước tưới, điện năng và công lao động tưới. Các nông hộ đã cải tiến tập quán tưới cà phê, sử dụng nguồn nước hiểu quả hơn và thích ứng tốt hơn với biến đổi khí hậu

 • Vai trò của MIMOSATEK:
 • Quản lý và triển khai dự án:
 • Nhà tài trợ:
 • Địa điểm:
 • Số nông hộ tham qua:
 • Diện tích áp dụng:
 • Thời gian triển khai:
 • Cung cấp công nghệ, giải pháp, thiết bị, ứng dụng đầu cuối
 • MimosaTEK
 • Ngân hàng thế giới (World Bank), Tổ Chức Sáng Kiến Thương Mại Bền Vững Việt Nam IDH
 • Đăk Lăk, Lâm Đồng (Việt Nam)
 • 44 nông hộ
 • 75 ha
 • 03/2019

Hình ảnh dự án

Copyright © Since 2015 MimosaTEK. All rights reserved.